Wykłady, debaty
i warsztaty

Tu znajdziesz listę zrealizowanych przez nasz spotkań oraz materiały ze szkoleń (np. prezentacje), które udostępniamy wszystkim zainteresowanym.

1. 16 IV, Lublin, warsztat: Kościół i demokracja: sojusznicy czy konkurenci?
Relacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania

Na zakończenie Konferencji Tygiel 2.0 organizowanej przez Instytut Tertio Millennio koordynator LubBezpośrednio.PL – Instytutu Demokracji Bezpośredniej Piotr Trudnowski poprowadził warsztat „Kościół i demokracja – sojusznicy czy konkurenci?”.

We wprowadzeniu Piotr Trudnowski przedstawił, w jaki sposób do demokracji – w tym referendum – odnosi się dziś społeczne nauczanie Kościoła Katolickiego. Przywoływał takie dokumenty jak encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor, Centesimus Annus, adhortację Christifideles laici oraz Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła Papieskiej Rady Iustitia et Pax.

W drugiej części podzieleni na grupy uczestnicy opracowywali argumenty za i przeciw temu, by w drodze referendum ogólnopolskim rozstrzygać kwestie regulacji dostępu do aborcji, a w drodze referendum lokalnego – rozstrzygnąć spór o to, że części mieszkańców przeszkadzają zbyt głośne i często dzwony lokalnego kościoła. Poza przedstawieniem zróżnicowanych argumentów mieli za zadanie również zaproponować brzmienie pytań referendalnych.

Niebawem opublikujemy nagranie z tego spotkania!

 


2. Kalisz, 5 VI, debata z wprowadzeniem 

Czy demokracja bezpośrednia może służyć nie tylko samorządom, ale też samorządowcom? warsztat i dyskusja LubBezpośrednio.PL – Instytutu Demokracji Bezpośredniej na ten temat odbyła się w poniedziałek 5 czerwca o godzinie 18.00 na II Kongresie Aglomeracji w Kaliszu.

W pierwszej części spotkania Piotr Trudnowski, koordynator LubBezpośrednio.pl – Instytutu Demokracji Bezpośredniej wygłosił krótkie wprowadzenie do tematyki referendum lokalnego oraz przedstawił prezentację.

Następnie w debacie udział wzięli:
– poseł Artur Dziambor (Wolościowcy)
– poseł Tomasz Ławniczak (Prawo i Sprawiedliwość)
– radna Milena Kowalska (Koalicja Obywatelska, b. prezes Stowarzyszenia Młodzi Demokraci)
– Patryk Hałaczkiewicz (OK Samorząd)
– dr Michał Sopiński (Suwerenna Polska)
– Piotr Trudnowski (LubBezpośrednio.pl)

Celem Kongresu Aglomeracji jest kompleksowe podejście do tematyki rozwoju średnich aglomeracji. Dyskusje podczas Kongresu będą dotyczyć nie tylko obszarów miejskich, ale również ich otoczenia. Obecnie polityka miejska w dużej mierze skupia się na tworzeniu rozwiązań dopasowanych do wielkich miast, które nie są idealnie skrojone pod średnie aglomeracje. Kongres Aglomeracji skutecznie wypełnia tę niszę.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia.

Materiały:
a. Prezentacja: Demokracja bezpośrednia w samorządzie – Kongres Aglomeracji – Kalisz – 5 VI 2023


3. Katowice, 6 czerwca, warsztat na Konferencji Uwaga Smartfon!

W jaki sposób można wykorzystać obywatelskie narzędzia partycypacji lokalnej, takie jak inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, petycja albo referendum lokalne, do zainicjowania debaty na temat polityki edukacyjnej w danej gminie? Na warsztacie w ramach Konferencji „Uwaga! Smartfon” opowiadał o tym koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej Piotr Trudnowski.

Przed warsztatem koordynator IDB wziął weź udział w debacie plenarnej pt. Czy technologia jest zagrożeniem dla demokracji?

 

 

Konferencja „Uwaga! Smartfon” to unikatowe w skali całej Europy wydarzenie poświęcone zagadnieniom cyfryzacji i nadmiernemu korzystaniu z urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież. W gronie wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii i psychiatrii oraz ekspertów i popularyzatorów wiedzy o cyfrowych zagrożeniach i cyfrowej higienie chcemy dyskutować m.in. o „uzależnieniu od ekranów”, cyfryzacji edukacji, kwestii smartfonów w szkołach i roli nowoczesnych technologii w życiu społecznym.


4. Katowice, 9 czerwca, warsztat o demokracji na Forum Gen w Katowicach

9 czerwca przeprowadziliśmy warsztat dot. demokracji bezpośredniej skierowany do młodych uczestników Konferencji ForumGEN w Katowicach.

ForumGen.pl to spotkanie organizowane przez młodych i dla młodych. „Chcemy rozmawiać o tym, co dla nas ważne. Jak wykorzystać możliwości, które daje nam technologia? Jak budować trwałe relacje? Jak nie zwariować? Jak zadbać o siebie i znaleźć sens życia? Jakie będą zawody przyszłości i jak znaleźć ciekawą i rozwijającą pracę? Jak troszczyć się o środowisko naturalne i klimat? Jak budować bezpieczne i silne państwo? Jak rozpoznać zagrożenia w sieci i bronić przed dezinformacją?”.

W ramach Forum warsztat pt. Demokracja bezpośrednia – czy to w ogóle możliwe? w piątek 9 czerwca o godzinie 10.30 poprowadził koordynator LubBezpośrednio.pl – Instytutu Demokracji Bezpośredniej Piotr Trudnowski. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie wydarzenia.

Materiały:
a. Prezentacja: Demokracja bezpośrednia – czy to w ogóle możliwe – ForumGEN – Katowice 9 czerwca


5. Serpelice nad Bugiem, 10 czerwca, warsztat LubBezpośrednio na Czerwcówce Klubu Jagiellońskiego

[zobacz relację na tiktoku]

10 czerwca, w środku weekendu Bożego Ciała, uczestnicy Czerwcówki Klubu Jagiellońskiego i Festiwalu Chadeckiego Wschód – Sztuka – Chrześcijaństwo mogli wziąć udział w warsztacie LubBezpośrednio.PL – Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który poprowadził Piotr Trudnowski. Wydarzenie odbyło się w Serpelicach nad Bugiem na granicy województw mazowieckiego i podlaskiego.

W czasie warsztatu zastanawialiśmy się wspólnie z uczestnikami w jaki sposób mechanizmy demokracji bezpośredniej wykorzystać do rozstrzygania polaryzujących opinię publiczną spraw światopoglądowych. Czy referenda lokalne i ogólnopolskie mogą być dobrą metodą do rozwiązywania sporów o in vitro, nauczanie religii albo nocną prohibicję, czyli ograniczenie sprzedaży alkoholu w miastach?


6. Wykład Jana Śpiewaka w Krakowie, 11 lipca
7. Debata lokalnych aktywistów w Krakowie, 11 lipca

We wtorek 11 lipca w Krakowie (sala konferencyjna na parterze w budynku SHU Kłos przy ul. Szlak 65). Odbyły się dwa spotkania Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

✅ PROGRAM I GOŚCIE
🕖 godz. 17.00 – Wykład wprowadzający „Dlaczego miasta potrzebują rewolucjonistów?” – Jan Śpiewak, Stowarzyszenia Energia Miast
🕕 godz. 18.00 – Debata „Czy zmiana w Krakowie jest możliwa?”, w które udział wezmą:
– Mateusz Jaśko, Co jest nie tak z Krakowem
– Monika Konieczna, Akcja ratunkowa dla Krakowa
– Jan Śpiewak, Stowarzyszenia Energia Miast

🏛 DLACZEGO I O CZYM?
Demokracja zaczyna się na dole – od poziomu gminy, dzielnicy, osiedla, miasta.

⁉ W jakiej kondycji jest polska demokracja lokalna na przykładzie Krakowa? Co zrobić, by głos mieszkańców był lepiej słyszalny? W jaki sposób społecznicy i aktywni obywatele mogą walczyć z samorządowymi patologiami? Z jakich narzędzie może skorzystać każdy z nas? Jak działa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, a jak referendum lokalne? Dlaczego warto angażować się w demokratyczną, proobywatelską zmianę pomimo kłód rzucanych pod nogi?


8. 12 lipca warsztat na Kuźni Kampanierów w Serpelicach

W jaki sposób można zatrzymać złe prawo albo przeforsować dobre? Koordynator LubBezpośrednio.pl – Instytutu Demokracji Bezpośredniej opowiadał o tym na kolejnej edycji Kuźni Kampanierów. Punktem wyjścia była historia sukcesu – zablokowania zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiej w 2018 roku. Następnie przedstawiliśmy przydatne narzędzia istniejące w polskim prawie: petycję, udział w konsultacjach publicznych i społecznych, inicjatywę ustawodawczą i referendum, a także opowiemy o postulacie weta ludowego. Uczestnicy przygototowali swoje propozycje na zmianę prawną, którą chcieliby zablokować.

Gdzie i kiedy?
Warsztat odbył się w ramach Kuźni Kampanierów 12 lipca o godzinie 20.20 w Ośrodku Savoy Spała przy ul. Mościckiego 19.

Czym jest Kuźnia Kampanierów?
Jesteśmy pierwszą polską szkołą kampanierów. Jako grupa aktywistów uczymy innych aktywistów jak wygrywać kampanie obywatelskie – czytamy na stronie Kuźni.


9. 27 sierpnia, warsztat na Campus Polska Przyszłości

27 sierpnia przeprowadziliśmy warsztat Instytutu Demokracji Bezpośredniej w ramach Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Spotkanie pt. Demokracja bezpośrednia lokalnie. Jak stworzyć obywatelską uchwałę albo zorganizować referendum w swoim mieście? poprowadzili Piotr Trudnowski, koordynator LubBezpośrednio.pl, oraz Arkadiusz Regiec, ekspert ds. crowdfundingu.

Demokracja zaczyna się od Twojej ulicy, osiedla, wsi albo miasta. Wiesz, że w wielu gminach wystarczy zebrać zaledwie 100 podpisów, żeby lokalni radni musieli zagłosować nad Twoim pomysłem? W ramach warsztatu LubBezpośrednio.pl – Instytutu Demokracji Bezpośredniej przedstawiliśmy ramy prawne i porady związane z wprowadzaniem oddolnej zmiany w samorządach: gminie, mieście, powiecie albo województwie. W części interaktywnej w grupach poprosiliśmy uczestników o przygotowanie własnych pomysłów na lokalne referendum albo projekt realizowany za pomocą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Jakie pomysły przedstawili uczestnicy warsztatów?

✅ Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców ws. likwidacji nielegalnych składowisk śmieci
✅ Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców ws. stworzenia strefy integracji młodych z prawem do picia „piwa po chmurką”
✅ zmiana prawa, która zobowiąże samorządy do przeprowadzenia referendów i konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia, gdy zapadają ważne decyzje ws. zagospodarowania przestrzennego!

Zapytaliśmy też uczestników co ich wkurza polityce i co chcieliby zmienić demokratycznym narzędziami.

W polityce lokalnej to m.in.
❌ niedofinansowanie komunikacji miejskiej, likwidacja linii nocnych
❌ ignorowanie inicjatyw młodych ludzi
❌ brak współpracy z NGO
❌ uchwały anty-LGBT
❌ lokalne układy w samorządzie

W polityce ogólnopolskiej uczestnicy wskazali m.in. na:

⛔ podział Polski na pół, nienawiść między wyborcami obu partii
⛔ rodziny polityków w instytucjach państwowych i firmach
⛔ „reforma” mediów publicznych
⛔ wprowadzenie niedzieli niehandlowych
⛔ brak dnia referendalnego

Ogromnie dziękujemy za ciepłe przyjęcie, ciekawe rozmowy i kreatywne pomysły! Warsztaty poprowadzili Piotr Trudnowski i Arkadiusz Regiec.

Koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej wziął też udział w debacie pt. „Czy małe miasta mają przyszłość?”, gdzie przekonywał, że droga do odzyskania żywotności w miastach mniejszych niż największe wiedzie przez rozszczelnienie lokalnych układów, upodmiotowienie alternatywnych elit, wzmocnienie mediów lokalnych i wykorzystanie narzędzie takich jak referendum i inicjatywa uchwałodawcza. O problemach lokalnej demokracji mówił m.in. na przykładzie inicjatywy referendalnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!


10. Warsztat Piotra Trudnowskiego na Obozie Młodzieży Wszechpolskiej
11.  Wykład Jakuba Siemiątkowskiego na Obozie Młodzieży Wszechpolskiej 

W sobotę 2 września gościliśmy z programem Instytutu Demokracji Bezpośredniej na Obozie Letnim Młodzieży Wszechpolskiej.

W pomorskim Przywidzu ponad 80 młodych działaczy wzięło udział w warsztacie „Demokracja bezpośrednia w praktyce. Jak z niej korzystać”. W czasie warsztatu uczestnicy poznali się z podstawowymi mechanizmami demokracji bezpośredniej, a także sformułowali własnej propozycje referendum lokalnych i pomysłów na inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców.

Z kolei w części wykładowej Jakub Siemiątkowski wygłosił prelekcję pt. Demokratyzm w tradycji narodowej demokracji szeroko omawiając stosunek różnych pokoleń ruchu narodowego do demokracji, w tym również demokracji bezpośredniej.


12. 6 września, warsztat w Zduńskiej Woli

W środę 6 września 2023 r. odbyło się kolejne wydarzenie Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Tym razem gościliśmy w Zduńskiej Woli z wykładem pt. Demokracja bezpośrednia. Jak zmienić politykę na lepsze?, który wygłosił Piotr Trudnowski, koordynator lubbezposrednio.pl. Miejsce i data spotkania: środa 6 września, godzina 17.00 Zduńska Wola Dom Kultury „LOKATOR” ul. Łaska 46.


13. 1 października, Debata na Forum Geopolitycznym w Warszawie

Szczegółowe informacje:

1 października, 13:00-15:00 Panel: Gotówka, GMO, imigranci – kto powinien decydować – obywatele czy politycy?

Wprowadzenie do debaty – Piotr Trudnowski – koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej.
Prezentacja Forum Geopolityczne – 1 X 2023

Uczestnicy debaty:

Jarosław Sachajko – poseł na Sejm RP, Koło Poselskie „Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia”. W 1998 r. został magistrem ekonomii z dyplomem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2010 r. zrobił doktorat nauk rolniczych w zakresie agronomii. Poseł od 2015 r. (VIII-IX kadencja). Był przewodniczącym komisji rolnictwa i rozwoju wsi, członkiem komisji zdrowia i komisji ds. energii i skarbu państwa. W Sejmie IX kadencji pracuje w komisji rolnictwa i rozwoju wsi (wiceprzewodniczący) oraz w komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

Piotr Gadzinowski – publicysta, polityk, dziennikarz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej III, IV i V kadencji. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem naczelnym tygodnika „itd” i dziennika „Trybuna”. Publikował w tygodniki „Przegląd”, „Nie” i „Dziś”. Był współprowadzącym programu „Godzina z Gadziną” w radiostacji Antyradio. Członek partii politycznej Nowa Lewica.

Marek Sawicki – poseł na Sejm II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 2007–2012 i 2014–2015 minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ukończył studia na wydziale rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 1997 ukończył studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w instytucie prawa rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 r. uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach stopień naukowy doktora. Jest właścicielem indywidualnego gospodarstwa rolnego. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1990 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przedstawiciel Trzeciej Drogi.

Anna Siarkowska – poseł na Sejm RP, członek Komisji Obrony Narodowej, członek Rady Rodziny; ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej); członek a w latach 2014-2017 członek Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej; przed objęciem mandatu posła – starszy specjalista ds. planowania obronnego i zarządzania kryzysowego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Mężatka, mama czterech córek. Kandydatka Konfederacji w wyborach do Sejmu.


14. Wykład prof. Matyi we Wrocławiu
15. Debata we Wrocławiu

25 października prof. Mirosław Matyja wygłosił we Wrocławiu wykład pt. „Demokracja bezpośrednia w Polsce – utopia czy szansa?”

Debata Demokracja bezpośrednia. Czy i jak ją wzmocnić? – prof. Mirosław Matyja, dr Mateusz Radajewski

Mirosław Matyja – politolog, ekonomista i historyk. Jest badaczem systemów demokratycznych na świecie i zwolennikiem bezpośredniodemokratycznego modelu funkcjonowania ponowoczesnych państw. Obronił doktorat Demokracja bezpośrednia i jej dysfunkcjonalność w systemie politycznym Szwajcarii na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zatrudniony jako profesor akademicki na uniwersytetach w następujących krajach: Włochy, USA, Indie, Indonezja, Ukraina. Jest założycielem i dyrektorem Miroslaw Matyja Academia for Democracy w Indonezji oraz koordynatorem merytorycznym LubBezpośrednio.pl – Instytutu Demokracji Bezpośredniej w Polsce. Autor ponad 20 publikacji książkowych i ponad 400 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów, bliźniaków. Mieszka i pracuje w Szwajcarii.

Mateusz Radajewski – prawnik, zajmuje się prawem konstytucyjnym i prawami człowieka. W swojej pracy naukowej podejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością prawną najwyższych urzędników państwowych, funkcjonowaniem władzy sądowniczej, relacjami pomiędzy organami państwa, organizacją i kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym m.in. był współredaktorem monografii Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce. Odbył staże m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz Kancelarii Senatu RP. W latach 2013-2014 pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad samorządem terytorialnym. Na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu prowadzi zajęcia z prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa międzynarodowego, genezy instytucji prawnych oraz łacińskiej terminologii prawniczej.


16. 26 października, wykład prof. Matyi w Nysie

W czwartek 26 października Instytut Demokracji Bezpośredniej odbyło się spotkanie dotyczące demokracji bezpośredniej w Nysie w województwie opolskim. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Grodkowska 54.

Gościem spotkania był prof. Mirosław Matyja, który wygłosił wykład na temat demokracji bezpośredniej wraz z prezentacją broszury edukacyjnej wydanej przez Instytut Demokracji Bezpośredniej.


17. 27 października, wykład prof. Matyi w Brzegu


18. 27 października, wykład prof. Matyi w Namysłowie


19. 28 października, wykład prof. Matyi w Opolu
20. 28 października, debata w Opolu 

Wykład prof. Mirosława Matyi

Debata z udziałem prof. Mirosława Matyi i dr Katarzyny Daniel


21. 30 października, Warsztat Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji w Starachowicach
22. 30 października, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne w Starachowicach 
23. 30 października, Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie w Starachowicach 

30 października odbędzie się dzień szkoleniowy Instytutu Demokracji Bezpośredniej dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego! Trzy darmowe warsztaty skierowane do aktywistów obywatelskich, społeczników, działaczy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych rozpoczną się o godzinie 15.30 i potrwają do godz. 19.45. Wstęp jest darmowy, a lokalnym partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie. Wydarzenia odbędą się w Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Mickiewicza 1a w Starachowicach.

Tematyka szkoleń:

Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji – W działalności stowarzyszeń, lokalnych grup aktywistów czy kołach gospodyń wiejskich ważne jest, by sposób podejmowania decyzji i rozstrzygania konfliktów zachęcał wszystkich członków i sympatyków do zaangażowania i najlepiej realizował społeczne potrzeby. Dlaczego warto robić to w sposób demokratyczny? Jak wykorzystać do tego nowoczesne technologie? To temat pierwszego z naszych spotkań.

Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne – Finansowanie organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw to nie tylko wsparcie państwowe i samorządowe, ale również pozyskiwanie drobnych wpłat od mieszkańców. Jak zorganizować zrzutkę w internecie, zbiórkę publiczną lub loterię? W jakich miejscach szukać informacji na temat dofinansowań dostępnych dla organizacji takich jak Wasza? Dlaczego warto stawiać na najbardziej demokratyczne, a więc zróżnicowane źródła finansowania? Tym zajeliśmy się na drugim z warsztatów.

Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie – Jako aktywni obywatele macie możliwość skutecznie wpływać na decyzje wójta, burmistrza, rady gminy lub powiatu. W wielu przypadkach do załatwienia sprawy wystarczy zebranie choćby 100 podpisów! W jakich sprawach możecie skutecznie wpływać na lokalne władze? Czym jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców? To temat trzeciego ze szkoleń.


24. 4 listopada, Warsztat Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji w Piotrkowie
25. 4 listopada, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne w Piotrkowie
26. 4 listopada, Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie w Piotrkowie  

27. 4 listopada, debata „Referendum w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski systemowe”

W skrócie:
📆 sobota, 4 listopada
🕒 godz. 15.00-18.45 – dzień warsztatowy –3x szkolenia:
1⃣ demokracja w organizacji
2⃣ demokracja w samorządzie
3⃣ demokratyczny budżet
🕖 godz. 19.00-20.30 – debata „Referendum w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski systemowe”

Nagranie partnerów:

Skrót warsztatów:

Skrót debaty:


28. 7 listopada, Warsztat Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji w Czarnej

29. 7 listopada, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne w Czarnej Górnej

30. 7 listopada, , Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie w Czarnej Górnej


31. 8 listopada, Warsztat Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji, Ślipcze

32. 8 listopada, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne, Ślipcze

33. 8 listopada, Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie, Ślipcze


34. 15 listopada, Warsztat Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji w Toruniu

35. 15 listopada, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne w Toruniu

36. 15 listopada, Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie w Toruniu  


37. 16 listopada, Warsztat Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? O demokracji wewnątrz organizacji w Katowicach

38. 16 listopada, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne w Katowicach

39. 16 listopada, Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? O demokracji bezpośredniej lokalnie w Katowicach


40. 23 listopada, Wykład Jana Śpiewaka w Lublinie

41. 23 listopada, Debata w Lublinie


42. 25 listopada, Wykład Jana Śpiewaka w Poznaniu

43. 25 listopada, Debata w Poznaniu


44. 9 grudnia, warsztat w Opolu

Nie ma zrównoważonego rozwoju bez zaangażowania lokalnej społeczności i podmiotowego, wielostronnego dialogu mieszkańców, władz i biznesu. W jaki sposób wykorzystać do tego lokalne narzędzia demokracji bezpośredniej? W czym pomocne do znalezienia społecznego kompromisu mogą być takie mechanizmu jak konsultacje społeczne, referendum lokalne czy inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców? Dlaczego demokracja bezpośrednia może być sojusznikiem takich celów jak wyższa jakość życia, zrównoważenie terytorialne i ochrona środowiska? W czasie warsztatu zaprezentowaliśmy ramy prawne, dobre praktyki i doświadczenia polskich w tym zakresie, a także w ramach pracy grupowej zaprosiliśmy uczestników do stworzenia propozycji własnych inicjatyw w tym zakresie!

Warsztat Instytutu Demokracji Bezpośredniej odbył się przy okazji wydarzenia „Jak pojmujemy zrównoważony rozwój” organizowanego przez Fundację Geko. Warsztat miał miejsce w sobotę 9 grudnia o godz. 12.30 w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, przy ul. ks. Konstantego Damrota 1 w s.106. Warsztat poprowadził koordynator LubBezpośrednio.pl Piotr Trudnowski.

Prezentacja ze spotkania


45. 11 grudnia, Warsztat w Zielonej Górze

46. 11 grudnia, Debata w Zielonej Górze


47. 12 grudnia, wykład prof. Flisa w Szczecinie

48. 12 grudnia, debata w Szczecinie


49. 16 grudnia, Warsztat Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne w Płocku
50. 16 grudnia, Warsztat Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? w Płocku
51. 16 grudnia, Wykład prof. Mirosława Matyi Demokracja bezpośrednia w Płocku

W sobotę 16 grudnia odbył się dzień szkoleniowy Instytutu Demokracji Bezpośredniej dla mieszkańców województwa mazowieckiego! W ramach wydarzenia skierowanego do aktywistów obywatelskich, społeczników, działaczy organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych odbyły się dwa warsztaty i wykład on-line koordynatora merytorycznego IDB prof. Mirosława Matyi. Wydarzenia rozpoczęły się o godzinie 13.00 i potrwały do godz. 17.00. Wydarzenia odbyły się w sali Cotex przy al. Józefa Piłsudskiego 35 w Płocku. Partnerem lokalnym wydarzenia jest Stowarzyszenie Klub Sportowy „Focus”.

Tematyka spotkań:
Jak zdobyć środki na Wasze działania? O demokratycznym budżecie na działania społeczne – Finansowanie organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw to nie tylko wsparcie państwowe i samorządowe, ale również pozyskiwanie drobnych wpłat od mieszkańców. Jak zorganizować zrzutkę w internecie, zbiórkę publiczną lub loterię? W jakich miejscach szukać informacji na temat dofinansowań dostępnych dla organizacji takich jak Wasza? Dlaczego warto stawiać na najbardziej demokratyczne, a więc zróżnicowane źródła finansowania?

Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? – Jako aktywni obywatele macie możliwość skutecznie wpływać na decyzje wójta, burmistrza, rady gminy lub powiatu. W wielu przypadkach do załatwienia sprawy wystarczy zebranie choćby 100 podpisów! W jakich sprawach możecie skutecznie wpływać na lokalne władze? Czym jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców?

Relacje video z warsztatów na FB:
Część 1. 
Część 2. 
Część 3.

Demokracja bezpośrednia w Płocku – Jak z demokracji bezpośredniej w jej lokalnym wydaniu mogą korzystać mieszkańcy Płocka? Jak może w tym pomóc opracowana przez Instytut Demokracji Bezpośredniej broszura? To temat wykładu, który zdalnie przeprowadzi prof. Mirosław Matyja.

 


52.  16 grudnia, Warsztat w Warszawie

Szkolenie pt. „Demokracja w Twojej organizacji i Twojej okolicy. Dlaczego warto angażować młodych w procesy decyzyjne?” odbyło  się o godzinie 16.30 w Centrum Kształcenia Młodzieży „Kuźnia” przy ul. Stawki 4b/lokal usługowy 1.

W działalności stowarzyszeń, lokalnych grup aktywistów czy organizacjach młodzieżowych ważne jest, by sposób podejmowania decyzji i rozstrzygania konfliktów zachęcał wszystkich członków i sympatyków do zaangażowania i najlepiej realizował społeczne potrzeby. Jako aktywni obywatele macie możliwość skutecznie wpływać na decyzje wójta, burmistrza, rady gminy lub powiatu. W wielu przypadkach do załatwienia sprawy wystarczy zebranie choćby 100 podpisów! Dlaczego warto podejmować decyzje w Waszym środowisku w sposób demokratyczny? Jak wykorzystać do tego nowoczesne technologie? W jakich sprawach możecie skutecznie wpływać na lokalne władze? Czym jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i petycja? Ile podpisów potrzeba, by zorganizować lokalne referendum?

Na te pytania odpowiadał koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej Piotr Trudnowski. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Wczoraj i Jutro i było ono wydarzeniem towarzyszącym konferencji organizowanej przez partnera w ramach projektu „Młodzi w obliczu wyzwań społecznych współczesności”.

 


 

Warsztat o demokracji bezpośredniej na Campus Polska Przyszłości!

Warsztat o demokracji bezpośredniej na Campus Polska Przyszłości!

W niedzielę 27 sierpnia poprowadziliśmy warsztat w ramach Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Zobacz zdjęcia i przeczytaj relację ze spotkania!
Kościół i demokracja – sojusznicy czy konkurenci?

Kościół i demokracja – sojusznicy czy konkurenci?

Pierwsze spotkanie za nami! W warsztacie o referendach lokalnych i ogólnopolskich wzięli udział uczestnicy konferencji Instytutu Tertio Millennio w Lublinie. 
Obóz narodowy a demokracja? Warsztat i wykład na Obozie Letnim!

Obóz narodowy a demokracja? Warsztat i wykład na Obozie Letnim!

Praktyczny warsztat o lokalnych referendach i inicjatywie uchwałodawczej oraz historyczny wykład o znaczeniu demokratyzmu zrealizowaliśmy na Obozie Letnim Młodzieży Wszechpolskiej.
Demokracja bezpośrednia – czy to w ogóle możliwe? LubBezpośrednio.pl na ForumGEN [GALERIA]

Demokracja bezpośrednia – czy to w ogóle możliwe? LubBezpośrednio.pl na ForumGEN [GALERIA]

Instytut Demokracji Bezpośredniej gościł na całodniowym spotkaniu organizacji młodzieżowych i obywatelskich w Katowicach!
Demokracja w czasach polaryzacji. Debata i warsztat w Zielonej Górze

Demokracja w czasach polaryzacji. Debata i warsztat w Zielonej Górze

Już w poniedziałek 11 grudnia spotkanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej w Zielonej Górze. Zapraszamy na warsztat i debatę w znakomitym składzie!
Za nami dwa warsztaty i wykład prof. Matyi w Płocku!

Za nami dwa warsztaty i wykład prof. Matyi w Płocku!

Warsztaty z udziałem Arkadiusza Regieca i Tomasza Synowca oraz wykład zdalny prof. Mirosława Matyi miały miejsce w Płocku 16 grudnia.
Warsztat o demokracji bezpośredniej i zrównoważonym rozwoju w Opolu

Warsztat o demokracji bezpośredniej i zrównoważonym rozwoju w Opolu

Kolejny warsztat IDB odbył się w Opolu 9 grudnia przy okazji konferencji o zrównoważonym rozwoju w Opolu!
Lokalna demokracja w Poznaniu. Wykład i debata: ŚPIEWAK – NOWICKI – DWOREK

Lokalna demokracja w Poznaniu. Wykład i debata: ŚPIEWAK – NOWICKI – DWOREK

Instytut Demokracji Bezpośredniej zaprasza na kolejne wydarzenia z cyklu debat i wykładów. Tym razem zapraszamy do Poznania w sobotę 25 listopada. Zapowiada się interesujący wykład i gorąca debata!
Lokalna demokracja w Lublinie! Wykład Jana Śpiewak i debata

Lokalna demokracja w Lublinie! Wykład Jana Śpiewak i debata

Już w czwartek 23 listopada w Lublinie wykład Jana Śpiewaka i debata o lokalnej i bezpośredniej demokracji. Serdecznie zapraszamy!
Warsztaty z demokracji bezpośredniej w 4 województwach!

Warsztaty z demokracji bezpośredniej w 4 województwach!

W najbliższym czasie zapraszamy na warsztaty Instytutu Demokracji Bezpośredniej w województwach: łódzkim, lubelskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim.
Demokracja w organizacji, samorządzie i Waszym budżecie. Zapraszamy do Torunia!

Demokracja w organizacji, samorządzie i Waszym budżecie. Zapraszamy do Torunia!

15 listopada wraz z lokalnym partnerem, Fundacją Kosmos, zapraszamy na dzień warsztatowy dot. oddolnej demokracji w Toruniu.
Warsztaty i debata w Piotrkowie Trybunalskim!

Warsztaty i debata w Piotrkowie Trybunalskim!

Kolejny pakiet wydarzeń Instytutu Demokracji Bezpośredniej przed nami! W sobotę 4 listopada zapraszamy na trzy warsztaty o oddolnej demokracji, a następnie debatę o doświadczeniach piotrkowskiego referendum.
Dzień warsztatowy „Oddolna demokracja” dla województwa lubelskiego!

Dzień warsztatowy „Oddolna demokracja” dla województwa lubelskiego!

Kolejny z naszych dni warsztatowych dla organizacji i aktywistów z województwa lubelskiego odbędzie się w miejscowości Ślipcze w powiecie hrubieszowskim.
Demokracja bezpośrednia po polsku! – wykład prof. Matyi i debata w Opolu

Demokracja bezpośrednia po polsku! – wykład prof. Matyi i debata w Opolu

W sobotę 28 października zapraszamy na podwójne wydarzenie do Opola! W czasie spotkania Instytutu Demokracji Bezpośredniej odbędzie się wykład oraz debata.
Prezentacja i debata z politykami na V Forum Geopolitycznym!

Prezentacja i debata z politykami na V Forum Geopolitycznym!

Już w niedzielę 1 października na V Forum Geopolitycznym w Warszawie odbędzie się panel „Gotówka, GMO, imigranci – kto powinien decydować – obywatele czy politycy?”, którego jesteśmy partnerem!
Demokracja w życiu aktywnej społecznie młodzieży. Warsztat w Warszawie!

Demokracja w życiu aktywnej społecznie młodzieży. Warsztat w Warszawie!

Kolejne szkolenie Instytutu Demokracji Bezpośredniej odbyło się w sobotę 16 grudnia w Warszawie.
Dzień szkoleniowy Instytutu Demokracji Bezpośredniej w Katowicach

Dzień szkoleniowy Instytutu Demokracji Bezpośredniej w Katowicach

16 listopada kolejne spotkanie z demokracją lokalną, wewnętrzną i finansową dla organizacji i aktywnych obywateli z województwa śląskiego.
Oddolna demokracja na Podkarpaciu. Dzień warsztatowy w Czarnej Górnej!

Oddolna demokracja na Podkarpaciu. Dzień warsztatowy w Czarnej Górnej!

Trzy darmowe szkolenia dla mieszkańców i aktywistów z województwa podkarpackiego już we wtorek 7 listopada!
Oddolna demokracja w Starachowicach. Dzień warsztatowy dla województwa świętokrzyskiego!

Oddolna demokracja w Starachowicach. Dzień warsztatowy dla województwa świętokrzyskiego!

Trzy darmowe szkolenia dla mieszkańców i aktywistów z województwa świętokrzyskiego już w poniedziałek 30 października!
LubBezpośrednio.PL na konferencji „Uwaga! Smartfon”

LubBezpośrednio.PL na konferencji „Uwaga! Smartfon”

Jak przekonać gminę i dyrekcję szkoły do refleksji nad używaniem smartfonów przez dzieci? Za pomocą demokracji bezpośredniej i partycypacji obywatelskiej!

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.