Zgodnie z art. 118 Konstytucji prawo zgłaszania projektów ustaw przysługuje Prezydentowi RP, Radzie Ministrów, Senatowi, posłom oraz grupie 100 000 obywateli. Zgłoszenie projektu ustawy przez obywateli nazywamy obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Zasady jej wykonywania reguluje ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli z dnia 24 czerwca 1999 roku.

Projekty ustaw zgłaszanych przez obywateli nie dotyczą ustawy budżetowej lub zmian konstytucji (art. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej).

Komitet inicjatywy ustawodawczej może założyć grupa co najmniej 15 obywateli polskich posiadających prawo głosowania w wyborach do Sejmu (art. 5 ust 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej). Po zebraniu 1000 podpisów pełnomocnik komitety zawiadamia Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu (art. 6 ust. 1). Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu zawiadomienia treść projektu ustawy nie może zostać zmieniona (art. 7 ust. ustawy o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej przez obywateli).

Projekt ustawy wraz z załączonymi podpisami musi zostać złożony najpóźniej w 3 miesiące od daty postanowienia Marszałka o przyjęciu zawiadomienia (art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej przez obywateli). Obecnie, zgodnie z art. 31zaa ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemii bieg 3-miesięcznego terminu ulega zawieszeniu. Oznacza to, że upływ tego terminu należy zacząć liczyć/wznowić od daty, gdy nie będzie obowiązywał żaden z tych stanów.

Po zweryfikowaniu podpisów oraz ich liczby przez Państwową Komisję Wyborczą projekt w przeciągu 3 miesięcy musi trafić pod obrady Sejmu (art. 13 ustawy o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej przez obywateli).

W przypadku zakończenia kadencji przed zakończeniem prac nad projektem ustawy, projekt jest rozpatrywany przez Sejm nowej kadencji bez potrzeby wnoszenia nowej ustawy w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia jego kadencji.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.