Możliwość podejmowania decyzji na szczeblu samorządowym w referendum gwarantuje art. 170 Konstytucji: „Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa”. Referendum lokalne uregulowane jest w ustawie o referendum lokalnym z dnia 15 września 2015 roku. 

Czego może dotyczyć referendum merytoryczne?
W referendum lokalnym mieszkańcy wspólnoty mogą wyrazić swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia kwestii mieszczącej się w kompetencjach danej jednostki oraz innych istotnych decyzjach. W drodze referendum lokalnego mieszkańcy samorządu decydują również o samoopodatkowaniu. 

Kto może zainicjować referendum?
Zgodnie z art. 4 ustawy o referendum lokalnym przeprowadza się je z inicjatywy organu stanowiącego (rada gminy/miasta/powiatu/sejmik wojewódzki) w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów całego jej składu lub na wniosek 10% mieszkańców gminy lub powiatu oraz 5% mieszkańców województwa.

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego może wystąpić grupa 15 lub, w przypadku gminy, 5 obywateli mających prawo głosować w wyborach do jednostek w których ma się odbyć referendum, statutowa struktura terenowa partii działająca na terenie danej jednostki oraz organizacja społeczna z osobowością prawną, której statutowa działalność obejmuje co najmniej obszar danej jednostki. (art. 11 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym)

W przypadku organizowania referendum z inicjatywy mieszkańców ws. utworzenia, połączenia, podziału, zniesienia gminy i ustalenia jej granicy musioże wystąpić jedynie grupa 15 obywateli posiadająca prawo głosu w wyborach w tej gminie. (art. 11 ust. 1a ustawy o referendum lokalnym).

O powstaniu inicjatywy inicjator referendum informuje na piśmie przewodniczącego zarządu danej jednostki, a w przypadku gmin – wójta/burmistrza/prezydenta (art. 12 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym). Inicjator w ciągu 14 dni otrzymuje powiadomienie o liczbie mieszkańców uprawnionych do głosowania w danej jednostce samorządu terytorialnego (art 12 ust. 5 ustawy o referendum lokalnym). Zgodnie z art. 14 ustawy od dnia otrzymania powiadomienia organizatorzy inicjatywy mają 60 dni na zebranie i przekazanie podpisów do przewodniczącego zarządu jednostki, a w gminie do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Jeśli liczba ważnych podpisów spełni wymogi i treść głosowania jest zgodna z prawem, zarządza się referendum.

Kiedy referendum jest ważne?
Referendum lokalne jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania (art. 55 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym). Wynik jest rozstrzygający, jeśli za rozwiązaniem oddano ponad połowę ważnych głosów. W przypadku referendum o samoopodatkowaniu wymagana jest większość co najmniej ⅔ ważnie oddanych głosów (art. 56 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym).

Co dalej?
Obecnie trwają w parlamencie prace nad radykalnym ułatwieniem organizacji referendów lokalnych. O ewentualnych zmianach, a także doświadczeniach merytorycznych referendów lokalnych w Polsce i zagranicą będziemy informować na tej stronie oraz w aktualnościach poniżej.

 


 

Referendum lokalne – co sądzą Polacy? Raport z pierwszych badań Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

Referendum lokalne – co sądzą Polacy? Raport z pierwszych badań Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

Prezentujemy raport „Demokratyczne pragnienia, partyjne wątpliwości”, pierwszą publikację naszego Instytutu przygotowaną wraz z IBRiS.
„Twój głos nie będzie spalony”? Okaże się już w tę niedzielę!

„Twój głos nie będzie spalony”? Okaże się już w tę niedzielę!

Do urn w referendum w sprawie spalarni śmieci już 21 maja pójdą mieszkańcy Kraśnika w województwie lubelskim. To kolejne głosowanie w sprawie budzących kontrowersje lokalnych inwestycji.
Referendum lokalne na maturze z WOSu!

Referendum lokalne na maturze z WOSu!

10 maja maturzyści przystępowali do egzaminu z Wiedzy o Społeczeństwie. Mamy nadzieję, że uzyskali jak najlepsze wyniki! Okazuje się, że jedno z zadań na tegorocznej rozszerzonej maturze z WOS-u dotyczyło referendów lokalnych.
Matyja: Rzeczy niemożliwe w polskiej polityce stają się powoli faktem

Matyja: Rzeczy niemożliwe w polskiej polityce stają się powoli faktem

O procedowanej zmianie ustawy o referendach lokalnych w Tygodniku Spraw Obywatelskich pisał 11 kwietnia koordynator merytoryczny IDB.
Koalicja Obywatelska chce referendum ws. spalarni śmieci. A co z głosowaniem w Sejmie?

Koalicja Obywatelska chce referendum ws. spalarni śmieci. A co z głosowaniem w Sejmie?

W Tarnobrzegu Platforma Obywatelska chce demokracji bezpośredniej ws. spalarni śmieci. Czy popierający pomysł politycy ułatwią referenda lokalne?
Paryż w referendum: zakazać elektrycznych hulajnóg.

Paryż w referendum: zakazać elektrycznych hulajnóg.

W niedzielę 2 kwietnia 2023 roku w Paryżu odbyło się referendum w sprawie zakazu wypożyczania elektronicznych hulajnóg.
Referendum klimatyczne w Berlinie bez kworum.

Referendum klimatyczne w Berlinie bez kworum.

W niedzielę 26 marca w Berilnie odbyło się referendum w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta w 2030.
Referendum, wybór senatora, sędziego i… członka rady szkoły! Tak to działa w USA.

Referendum, wybór senatora, sędziego i… członka rady szkoły! Tak to działa w USA.

We wtorek 4 kwietnia odbyło się referendum w stanie Wisconsin w USA. Równolegle wybierano stanowego senatora i sędziego. 

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.