O kampanii

Wszystko, co powinniście wiedzieć o kampanii LubBezpośrednio.PL – Instytucie Demokracji Bezpośredniej.

Dlaczego LubBezpośrednio.PL? Po pierwsze, żebyście pytali 😉. Po drugie, żebyście dzięki temu pytaniu zapamiętali odpowiedź i adres strony internetowej naszej kampanii. Po trzecie, żebyście poLUBili bezpośrednio podejmować decyzje. Art. 4 Konstytucji RP mówi jasno: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. My chcemy nie tylko krzyczeć „Konstytucja! Demokracja!” – ale też edukować, co to naprawdę znaczy.

LubBezpośrednio.PL – Instytut Demokracji Bezpośredniej to obywatelska kampania edukacji społecznej. Działamy na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji RP. Chcemy wzmocnić zwierzchnią władzę Narodu i popularyzować bezpośrednie formy jej sprawowania. Promujemy referenda i istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, petycje, konsultacje społeczne i publiczne. Będziemy także poszerzać wiedzę na temat proobywatelskich innowacji systemu politycznego: zmianę ordynacji wyborczej w kierunku urealnienia biernego prawa wyborczego, panele obywatelskie czy demokratyzację partii politycznych. Szczególną uwagę kładziemy na demokrację lokalną. Propagujemy jawność i rozliczalność władzy na każdym szczeblu.

Na nasze plany do końca 2023 roku składa się między innymi:

1. Stworzenie platformy do głosowania z wykorzystaniem technologii blockchain

Tworzymy platformę, na której analogicznie do popularnych portali ze zrzutkami pieniędzy na cele charytatywne – każdy zainteresowany będzie mógł w możliwie najprostszy sposób i całkiem za darmo zorganizować głosowanie. Dla samych głosujących – udział w nim będzie banalnie prosty i włączający osoby o niższych kompetencjach cyfrowych. Uważamy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od najbliższych nam wspólnot, dlatego chcemy, by platforma służyła swoistej rewolucji demokracji bezpośredniej w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego: stowarzyszeniach, wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach, parafiach, związkach zawodowych, samorządach uczniowskich i studenckich etc. Każda taka organizacja – jak również np. partia polityczna, a także osoba prywatna lub organizacja nieformalna – będzie mogła przeprowadzić własne głosowanie, którego wynik będzie wiarygodny dzięki zastosowaniu technologii blockchain i weryfikowalny dzięki zastosowanym rozwiązaniom kryptograficznym. Za pośrednictwem platformy możliwe będzie również prowadzenie głosowań konsultacyjnych przez organy samorządu terytorialnego (np. budżety obywatelskie, konsultacje społeczne w formie e-referendum), instytucje publiczne (np. głosowanie użytkowników biblioteki publicznej ws. zakupów bibliotecznych), polityków (np. głosowanie sympatyków posła nt. tego jak ma się zachować w ważnym głosowaniu). Platforma powstawać będzie z zachowaniem z jednej strony najwyższych standardów bezpieczeństwa, z drugiej – w oparciu rygor transparentności i dostępności. Wszystkie rozwiązania stworzone w ramach naszego projektu – będą udostępniane na otwartych licencjach tak, aby efekty naszej pracy za publiczne pieniądze mogły być wykorzystywane przez wszystkie inne podmioty zgodnie z ich własnymi potrzebami. Mówiąc wprost – będziecie mogli sobie skopiować naszą platformę.

2. Organizacja 96 spotkań w 16 województwach

Zmiana zaczyna się od spotkania w prawdziwym świecie, bo właśnie bezpośrednie relacje najlepiej tworzą kapitał zaufania społecznego niezbędny do partycypacji obywatelskiej. Dlatego chcemy przeprowadzić w tym roku łącznie ok. 96 spotkań: 16 debat z udziałem rozpoznawalnych postaci życia publicznego (publicystów, ekspertów, naukowców, polityków, aktywistów) o co do zasady przeciwstawnych poglądach, ok. 32 wykłady edukacyjne dotyczące zagadnień demokracji bezpośredniej, zasad wyborczych i procesu stanowienia prawa oraz ok. 48 warsztatów dotyczących praktycznych kompetencji niezbędnych do korzystania z konstytucyjnych mechanizmów demokracji bezpośredniej, partycypacji obywatelskiej i oddolnej kontroli władzy. Do współpracy zapraszamy ekspertów i praktyków wszystkich opcji ideowych. Wszystkie spotkania będą nagrywane, a relacje z nich umieszczane na YouTube, naszej stronie i pozostałych mediach społecznościowych. Chętnie przyjedziemy również do Twojego miasta albo na wydarzenie, które organizujesz!

3. 150 wywiadów on-line

W ramach naszego projektu chcemy stworzyć swoiste kompendium wiedzy i doświadczeń z udziałem teoretyków i praktyków demokracji bezpośredniej i partycypacji obywatelskiej. Od maja ruszamy za kanałem na YouTube i platformach podcastowych, na których do końca roku chcemy zrealizować 150 rozmów z ekspertami, aktywistami i politykami wszystkich opcji ideowych o ich propozycjach, doświadczeniach i postulatach związanych z zaangażowaniem obywatelskim. Będzie o doświadczeniach polskich i z innych państw, o istniejących mechanizmach partycypacji i tych, które dopiero czekają na wprowadzenie w życie. Chciałbyś włączyć swój postulat do naszej agendy albo swoich sukcesach lub porażkach związanych z referendami, inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców albo działalnością obywatelską na poziomie ogólnopolskim lub lokalnym? Skontaktuj się z nami!

4. 30 animacji edukacyjnych

Jeżeli żyjemy w epoce „po piśmie”, to skuteczna edukacja musi odpowiadać na nasze przyzwyczajenia. Dlatego obok pogłębionych, długich formatów i tekstów przygotowujemy również krótkie i proste animacje, które będą prezentowały mechanizmy demokracji bezpośredniej, zasady polskiej Konstytucji oraz nasze postulaty w możliwie przystępnej formie. Szukaj ich na YouTube, naszej stronie internetowej, a także na innych platformach społecznościowych.

5. Wydanie dwóch publikacji: broszury i książki

Internet daje ogromne możliwości, z których chcemy korzystać, ale nie możemy zapominać o osobach o niższych kompetencjach cyfrowych lub po prostu tych, które przywiązane są do tradycyjnych treści i słowa pisanego. Dlatego w ramach projektu wydamy broszurę z podstawowymi informacjami na temat demokracji bezpośredniej i partycypacji obywatelskiej oraz książkę zawierającą programowe teksty ekspertów i wykładowców naszego projektu. Jak wszystkie inne treści powstające w ramach naszego projektu – materiały będą udostępnianie za darmo, na otwartych licencjach z możliwością ich wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Co więcej – publikacje w wersji papierowej zostaną wydane w nakładzie łącznie 30 000 egzemplarzy, by zostać wysłane do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce, a także bibliotek szkolnych i naukowych.

6. 10 badań opinii publicznej

Czy i jakiej demokracji bezpośredniej chcą Polacy? W jakich sprawach chcieliby podejmować decyzje w referendach? Jakie inne formy partycypacji obywatelskiej są im najbliższe? Stan badań na ten temat w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Dlatego w ramach naszego projektu zrealizujemy cykl sondaży badających opinie Polaków na temat demokracji bezpośredniej, partycypacji obywatelskiej, postulatów zmian ustrojowych i gotowości do rozstrzygania konkretnych kwestii na poziomie lokalnym i ogólnopolskim w drodze referendum.

7 Prowadzenie strony internetowej LubBezpośrednio.PL i kanałów w mediach społecznościowych

Na stronie LubBezpośrednio.PL i naszych kanałach na YouTube, Facebooku, Instagramie, Spotify i TikToku będziemy na bieżąco publikować rozmaite treści dotyczące demokracji bezpośredniej. Poza tym, co opisaliśmy wyżej – również artykuły, aktualności, infografiki i rolki dotyczące rozmaitych aspektów odzyskiwania władzy przez Obywateli. Bez względu na to, czy chodzi o głosowanie w sprawie hulajnóg w Paryżu, referendum konstytucyjne w jednym ze stanów USA, inicjatywę odwołania władz w Gietrzwałdzie czy inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców w Krakowie – dowiesz się o tym z naszych kanałów!

8. Promocja w mediach tradycyjnych i społecznościowych

Potęgę algorytmów w mediach społecznościowych i niechęć mediów tradycyjnych do zagadnień ustrojowych przełamać będzie trudno. Dlatego nasze organiczne działania wspierać będziemy promocją – zarówno w mediach tradycyjnych (szczególnie tych lokalnych!) oraz społecznościowych. Wierzymy, że dzięki temu efekty naszego projektu trafią do wszystkich Obywatelek i Obywateli, którzy traktują demokrację naprawdę serio.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Projekt realizowany jest jako zadanie zlecone finansowane ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Chcąc propagować jawność i rozliczalność władzy – wprowadzanie standardów transparentności zaczynamy od siebie. Dlatego na naszej stronie znajdziesz kopię oferty na realizację zadania publicznego, umowę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i rejestr umów. Realizujemy tę kampanie z Twoich podatków, dlatego masz prawo wiedzieć, jak i na co są wydawane wszystkie środki.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.