Możliwość odwoływania władz lokalnych w referendum gwarantuje art. 170 Konstytucji: „Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa”.

Referendum odwoławcze może dotyczyć organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego) oraz wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 

Referendum odwoławcze wójta/burmistrza/prezydenta miasta przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego (rada gminy/miasta) w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów całego jej składu (art. 28b ustawy o samorządzie gminnym) lub na wniosek 10% mieszkańców gminy lub powiatu oraz 5% mieszkańców województwa (art. 4 ustawy o referendum lokalnym).

Nieudzielenie absolutorium wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta co najmniej 9 miesięcy po jego wyborze i co najmniej 9 miesięcy przed końcem jego kadencji oznacza automatycznie podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania (art. 28a ustawy o samorządzie gminnym). Decyzję o przeprowadzeniu referendum Rada Gminy podejmuje większością bezwzględna ustawowego składu rady.

Decyzję o przeprowadzenie referendum odwoławczego wójta/burmistrza/prezydenta miasta Rada Gminy może podjąć z innych powodów co najmniej 9 miesięcy po jego wyborze i co najmniej 9 miesięcy przed końcem jego kadencji większością 3/5 ustawowego składu.

W przypadku inicjatywy odwołania organu stanowiącego (rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki) referendum można przeprowadzić wyłącznie z inicjatywy obywateli (art. 5 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym).

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego może wystąpić grupa 15 lub, w przypadku gminy, 5 obywateli mających prawo głosować w wyborach do jednostek w których ma się odbyć referendum, statutowa struktura terenowa partii działająca na terenie danej jednostki oraz organizacja społeczna z osobowością prawną, której statutowa działalność obejmuje co najmniej obszar danej jednostki. (art. 11 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym)

Wniosek mieszkańców na poziomie gminy może dotyczyć jednocześnie odwołania rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta lub jednego z tych organów (art. 5 ust. 1a ustawy o referendum lokalnym).

Wniosek o odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego może zostać złożony nie wcześniej niż 10 miesięcy po dacie jego wyboru lub 10 miesięcy po ostatnim referendum w sprawie jego odwołania. Wniosku nie można również składać później niż na 8 miesięcy przed upływem jego kadencji (art. 5 ust 2 ustawy o referendum lokalnym).

Zgodnie z art. 55 ustawy o referendum lokalnym do ważności referendum odwoławczego potrzebny jest udział co najmniej 3/5 liczby wyborców biorących udział w głosowaniu nad jego wyborem. 

Obecnie trwają w parlamencie prace nad radykalnym ułatwieniem organizacji referendów lokalnych. O ewentualnych zmianach, a także doświadczeniach odwoławczych referendów lokalnych w Polsce będziemy informować na tej stronie oraz w aktualnościach poniżej.

 


 

Referendum lokalne – co sądzą Polacy? Raport z pierwszych badań Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

Referendum lokalne – co sądzą Polacy? Raport z pierwszych badań Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

Prezentujemy raport „Demokratyczne pragnienia, partyjne wątpliwości”, pierwszą publikację naszego Instytutu przygotowaną wraz z IBRiS.
Referendum lokalne na maturze z WOSu!

Referendum lokalne na maturze z WOSu!

10 maja maturzyści przystępowali do egzaminu z Wiedzy o Społeczeństwie. Mamy nadzieję, że uzyskali jak najlepsze wyniki! Okazuje się, że jedno z zadań na tegorocznej rozszerzonej maturze z WOS-u dotyczyło referendów lokalnych.
Mieszkający w referendum znów mieli rację. Burmistrz z zarzutami korupcyjnymi.

Mieszkający w referendum znów mieli rację. Burmistrz z zarzutami korupcyjnymi.

Sąd wydał zgodę na trzymiesięczny areszt dla burmistrza Dusznik-Zdroju. W 2020 do jego odwołania zabrakło 86 osób. W referendum udział wzięło ponad 30% mieszkańców.
Referendum w Bartoszycach. Zakwestionowano 1/5 podpisów, a organizatorów burmistrz ciąga do prokuratury.

Referendum w Bartoszycach. Zakwestionowano 1/5 podpisów, a organizatorów burmistrz ciąga do prokuratury.

Urzędnicy uznają podpisy za wadliwe, a włodarze uruchamiają organy ścigania przeciw obywatelom.
Matyja: Rzeczy niemożliwe w polskiej polityce stają się powoli faktem

Matyja: Rzeczy niemożliwe w polskiej polityce stają się powoli faktem

O procedowanej zmianie ustawy o referendach lokalnych w Tygodniku Spraw Obywatelskich pisał 11 kwietnia koordynator merytoryczny IDB.
Nie będzie referendum w Piotrkowie Trybunalskim? 30% podpisów uznano za wadliwe.

Nie będzie referendum w Piotrkowie Trybunalskim? 30% podpisów uznano za wadliwe.

20 kwietnia Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim postanowił, że odrzuca wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
Senat przeciw uproszczeniu referendów lokalnych.

Senat przeciw uproszczeniu referendów lokalnych.

30 marca opozycyjna większość w Senacie zdecydowała o odrzuceniu projektu zmian w ustawie o referendach lokalnych. Sejm zajmie się ustawą prawdopodobnie w maju.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.