Organizator kampanii

Dowiedz się więcej o Fundacji „Potrafisz Polsko!”, w ramach której realizujemy projekt Instytut Demokracji Bezpośredniej.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Potrafisz Polsko. Głównym celem działań Fundacjijest aktywizacja środowisk lokalnych poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych z myślą o budowie kapitału społecznego opartego na współpracy i zaufaniu. Działamy również na rzecz aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że o sile Polski stanowią jej obywatele. W obszarze gospodarczym to polskie małe i średnie firmy, budujące bogactwo dzięki pracy i innowacyjności. W wymiarze społeczno-politycznym to zaś organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie wyrastające z poczucia odpowiedzialności i wspólnoty. Jednym z głównych celów Fundacji jest podnoszenie standardów w życiu publicznym w duchu prymatu dobra wspólnego nad partykularnymi interesami jednostek, grup społecznych, biznesowych i politycznych oraz poszanowania zasad pomocniczości.

Wśród ważniejszych dotychczasowych działań Fundacji w ostatnich dwóch latach wyliczyć należy między innymi: wsparcie dla uchodźców w zakresie asymilacji i znalezieniu pracy,  zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie, niesienie pomocy dla mieszkańców terenów objętych konfliktem zbrojnym głównie poprzez zakup i transport apteczek pierwszej pomocy, łóżek polowych, leków i produktów medycznych, higienicznych i toaletowych, śpiworów i koców oraz zakup samochodów terenowych dla ukraińskich instytucji samorządowych na potrzeby niesienia pomocy poszkodowanym oraz biorącym udział w konflikcie.

W latach 2020-2021 w ramach wsparcia w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zaopatrzyliśmy najbardziej potrzebujące instytucje w całej Polsce w środki dezynfekujące oraz maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Podarowaliśmy również samochód osobowy dla szpitala w Brzegu.

W poprzednich latach dofinansowaliśmy zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji im. Brata Alberta. W 2017 roku w ramach programu „Potrafisz Polsko” wsparliśmy 48 projektów lokalnych społeczności w całej Polsce oraz zorganizowaliśmy cykl 10 koncertów charytatywnych „Symfonia Serc” podczas których zbierane były środki dla chorych na nowotwór i stwardnienie rozsiane.

Więcej informacji o Fundacji znajdziesz na jej stronie internetowej.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.