1. Wysłuchanie publiczne
2. Konsultacje społeczne w Senacie
3. Udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich

1. Wysłuchanie publiczne

Komisja sejmowa, do której zostaje skierowany projekt ustawy może zorganizować wysłuchanie publiczne (art. 70a Regulamin Sejmu). Uprawnienie do organizowania wysłuchań publicznych mają również komisje senackie. 

Informacje o wysłuchaniu publicznym pojawiają się na stronach Sejmu i Senatu. Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym, należy za pomocą udostępnionego formularza w wyznaczonym terminie wskazanym na stronach Sejmu. Uzupełniony formularz należy złożyć osobiście w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu lub wysłać pocztą (data stempla pocztowego jest datą złożenia formularza). 

Osoby zgłoszone do wysłuchania publicznego wchodzą do Sejmu na podstawie listy osób po zweryfikowaniu się za pomocą dokumentu tożsamości.

2. Konsultacje społeczne w Senacie

W Senacie konsultacje społeczne ustaw prowadzi się za pomocą strony internetowej Senatu. W zakładce konsultacje społeczne każdy obywatel ma prawo przesłać swoje uwagi do projektu.

3. Udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu

Zgodnie z art. 154 ust. 3 regulaminu Sejmu 3. w posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby. Aby wziąć udział w posiedzeniu Komisji należy skierować prośbę do przewodniczącego Komisji o możliwość wzięcia udziału wraz z uzasadnieniem. Listę Komisji, harmonogram ich prac i rozpatrywanych projektów znaleźć można tutaj.

Zgodnie z art. 60 ust. 6 przewodniczący komisji mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów, przedstawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem pracy komisji oraz inne osoby. Aby wziąć udział w posiedzeniu Komisji należy skierować prośbę do przewodniczącego Komisji o możliwość wzięcia udziału wraz z uzasadnieniem. Listę Komisji, harmonogram ich prac i rozpatrywanych projektów znaleźć można tutaj.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.