Finansowanie

Skąd mamy pieniądze? Jak wydajemy środki? Co jeszcze i za ile zrealizujemy w ramach projektu?

Zadanie Instytut Demokracji Bezpośredniej jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego.

Wartość dofinansowania 4284900 zł, co stanowi 100,00% wartości zadania publicznego.

Zadanie to obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji RP. Chcemy wzmocnić zwierzchnią władzę Narodu i popularyzować bezpośrednie formy jej sprawowania. Promujemy referenda i istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli. Propagujemy jawność i rozliczalność władzy na każdym szczeblu.

Sami staramy się w realizacji tego projektu pokazywać najwyższe standardy transparentności. Na co wydajemy te środki? Dowiesz się tego z zakładki „Rejestr umów”. Na co będziemy wydawać kolejne środki? Dowiesz się z zakładki „O kampanii”.

Najbardziej precyzyjne informacje o projekcie znajdziesz zaś w opublikowanych przez nas dokumentach: kopii oferty na realizację zadania publicznego złożonej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w umowie z KPRM.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.