Konstytucja RP wyróżnia 3 typy referendów ogólnopolskich:

1. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla kraju

Zgodnie z art. 125 Konstytucji w sprawach o szczególnym znaczeniu dla kraju może zostać przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

Referendum może zostać zarządzone przez Sejm bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosów lub przez prezydenta za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną liczbą głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby Senatorów. 

Wniosek o zarządzenie referendum do Sejmu mogą złożyć:
– Sejm z własnej inicjatywy w drodze uchwały,
– komisja sejmowa,
– grupa co najmniej 69 posłów,
– Senat w drodze uchwały,
grupa co najmniej 500 000 obywateli mający prawo głosowania w wyborach sejmowych.

Referendum zgłoszone przez obywateli nie może dotyczyć:
– wydatków i dochodów państwa w szczególności podatków i danin publicznych,
– obronności państwa,
– amnestii.

Referendum jest wiążące (a więc jego wynik obliguje władze państwowe) w przypadku, gdy frekwencja głosowania przekroczy 50%. Ważność referendum stwierdza Sąd Najwyższy.

2) Zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej

Sejm bezwzględną większością  głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów może zdecydować (art. 90 ust. 4 Konstytucji), że zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej część kompetencji państwa organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu, zostanie wyrażona w referendum (art. 90 ust. 3 Konstytucji). Aby takie referendum było wiążące, również wymagana jest udział w głosowaniu ponad połowy uprawnionych.

3) Zmiana Konstytucji

W przypadku zmiany postanowień Konstytucji z rozdziałów I, II lub XII na wniosek prezydenta, Senatu lub co najmniej 92 posłów przeprowadza się referendum w celu zatwierdzenia tych zmian. Referendum w sprawie zmiany konstytucji jest wiążące bez względu na frekwencję. (art.235 ust. 5 Konstytucji).

 


 

Ponad połowa Polaków chce obligatoryjnego referendum po zebraniu miliona podpisów! Nasz sondaż.

Ponad połowa Polaków chce obligatoryjnego referendum po zebraniu miliona podpisów! Nasz sondaż.

Publikujemy fragment badania zrealizowanego przez IBRiS na zlecenie LubBezpośrednio.pl – Instytut Demokracji Bezpośredniej.
Chcesz wziąć udział w kampanii referendalnej? Masz czas do 5 września!

Chcesz wziąć udział w kampanii referendalnej? Masz czas do 5 września!

Przypominamy podstawowe informacje dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, które chcą wziąć udział w kampanii referendalnej i skorzystać z darmowego czasu antenowego w TVP i Polskim Radiu!
Koalicja Hołowni i Kosiniaka za referendami ogólnokrajowymi nie tylko ws. aborcji.

Koalicja Hołowni i Kosiniaka za referendami ogólnokrajowymi nie tylko ws. aborcji.

W umowie koalicyjnej PSL i Polski2050 czytamy o prostszych referendach ogólnopolskich. Czy politycy poprą ułatwienia na poziomie lokalnym?
Nie zostawiajmy referendum w rękach polityków. Animacja ważna dla NGO-sów!

Nie zostawiajmy referendum w rękach polityków. Animacja ważna dla NGO-sów!

W kampanii referendalnej fundacje i stowarzyszenia mogą wziąć udział na równych prawach, co partie polityczne. Jak z nich skorzystać?
Referendum ws. relokacji. „Jałmużna od rządzących” czy początek demokracji bezpośredniej w Polsce?

Referendum ws. relokacji. „Jałmużna od rządzących” czy początek demokracji bezpośredniej w Polsce?

Przeprowadzenie referendum to aktualnie w Polsce dobra wola albo widzimisię rządzących, a nie prawo obywateli zapisane w ustawie zasadniczej – pisze prof. Mirosław Matyja.
Synowiec: PiS popierał referenda obligatoryjne inicjowane przez obywateli.

Synowiec: PiS popierał referenda obligatoryjne inicjowane przez obywateli.

Co PiS mówił i mówi o partycypacji, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji bezpośredniej? Rozmawiają Agata Kempa i Tomasz Synowiec.
Dziś to politycy układają pytania do referendum. A jak być powinno? Odpowiadamy w animacji!

Dziś to politycy układają pytania do referendum. A jak być powinno? Odpowiadamy w animacji!

O referendum z inicjatywy obywateli, konsultacjach społecznych i dniu referendalnym – w naszym nowym spocie!
Trudnowski w Radio Wnet: Przepisy referendalne w Polsce wymagają fundamentalnej zmiany

Trudnowski w Radio Wnet: Przepisy referendalne w Polsce wymagają fundamentalnej zmiany

To referendum oczywiście jest jak cała polska demokracja, jest upartyjnione, jest przez polityków, jest dla polityków, obywatele w tym procesie są w tym procesie jakimś sensie trochę kwiatkiem do kożucha i liczę, że to referendum uświadomi ten problem dużo szerszej grupie ludzi niż dotychczas
Wyjaśnienie ws. łączenia wyborów z referendum ogólnokrajowym.

Wyjaśnienie ws. łączenia wyborów z referendum ogólnokrajowym.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym pozwala na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wraz z wyborami do Sejmu i Senatu lub wyborami Prezydenta RP.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.