Koalicja Hołowni i Kosiniaka za referendami ogólnokrajowymi nie tylko ws. aborcji.

W umowie koalicyjnej PSL i Polski2050 czytamy o prostszych referendach ogólnopolskich. Czy politycy poprą ułatwienia na poziomie lokalnym?

27 kwietnia Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni podpisały umowę koalicyjną określającą zasady wspólnego startu w wyborach parlamentarnych i współpracę programową. Znalazły się w niej ważne dla nas deklaracje dot. demokracji bezpośredniej.

Po pierwsze Hołownia i Kosiniak-Kamysz deklarują organizację referendum ws. aborcji. „Oddamy Polkom i Polakom głos w tej sprawie. To będzie ważny krok w kierunku wzmocnienia roli obywateli w procesie stanowienia prawa. Referendum przeprowadzimy według jasnych i czytelnych zasad, z poszanowaniem prawa do zaprezentowania różnych poglądów” – czytamy.

„Koniec z przyjmowaniem prawa niekonsultowanego społecznie, z którym nie zgadza się zdecydowana większość Polaków. Zrobimy z tym porządek: wprowadzimy zasady „Otwartego Parlamentaryzmu” – tak, aby projekty istotne dla obywateli były konsultowane społecznie przez co najmniej 21 dni, wysłuchanie publiczne w parlamencie było zasadą, a nie wyjątkiem, a referenda w fundamentalnych kwestiach dla obywateli mogły być zapisywane częściej. Wprowadzimy rozwiązania ułatwiające przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego. Polacy muszą mieć głos nie tylko przy urnie wyborczej” – można przeczytać w dalszej części porozumienia.

Każdy głos poparcia ze strony partii politycznych dla mechanizmów demokacji bezpośredniej cieszy. O szczegółach tych postulatów nowej koalicji – będziemy informować w przyszłości. Przypomnijmy, że w parlamencie toczą się prace nad ustawą ułatwiającą organizację referendów na poziomie lokalnym.

Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wstrzymali się w jej sprawie od głosu, Polski 2050 – byli przeciw nowym przepisom. Jaka posłowie nowej koalicji zachowają się w maju, gdy Sejm będzie próbował odrzucić senackie weto (poparte przez 2 senatorów PSL i 1 PL2050) wobec ustawy? Zobaczymy.

Po weekendzie majowym Instytut Demokracji Bezpośredniej zwróci się do przedstawicieli wszystkich ugrupowań posiadających reprezentację w parlamencie z apelem o poparcie dla ustawy o referendum lokalnym oraz zaproszeniem do spotkań, na których przedstawimy argumenty na rzecz zmiany prawa i demokracji bezpośredniej. Takie zaproszenie zostanie skierowane również do PSL, koła Polski 2050 oraz mniejszych partii w ramach Koalicji Polskiej. Mamy nadzieję, że deklaracja „Polacy muszą mieć głos nie tylko przy urnie wyborczej” znajdzie swój praktyczny wymiar również w odniesieniu do demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym.

Opracował: PTr.
Zdjęcie za informacją prasową na stronie Polska2050.pl.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.