Współorganizuj z nami dzień szkoleniowy! Zaproszenie dla organizacji lokalnych

Zostać lokalnym partnerem, a przeprowadzimy dla Twojej społeczności dzień szkoleniowy „Oddolna demokracja” w Twojej okolicy. Masz szansę pozyskać 4500 zł dla swojej organizacji. Sprawdź szczegóły!

Prawdziwa demokracja zaczyna się na szczeblu lokalnym – tam, gdzie pojawia się grupa osób chcąca działać razem dla dobra swojej społeczności. Instytut Demokracji Bezpośredniej zaprasza lokalne organizacje z różnych województw – koła gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie – do współorganizacji dnia szkoleniowego, w ramach którego podzielimy się najlepszymi praktykami w tym zakresie. Dla współgospodarzy przewidziano pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń w kwocie 4500 zł! Chcesz, by Twoja organizacja została współgospodarzem dnia szkoleniowego w Twoim województwie? Wypełnij formularz do 9 października!

Dzień szkoleniowy złożony z trzech warsztatów przewidzieliśmy na ok. 4,5 godziny. Każde z trzech składowych szkoleń przewidziano na ok. 60 minut. Pomiędzy nimi zaś – proponujemy 30-minutowe przerwy.

Kliknij tutaj i wypełnij formularz, by zostać współorganizatorem szkolenia i pozyskać środki dla swojej organizacji!

Proponowane terminy dni szkoleniowych w województwach:
6-12 XI –podkarpackie
13 XI-19 XI – kujawsko-pomorskie i pomorskie
20 XI-26 XI –dolnośląskie i wielkopolskie
27 XI-3 XII – zachodniopomorskie i lubuskie
4 XII-10 XII – warmińsko-mazurskie i podlaskie
11-17 XII – małopolskie i mazowieckie

Tematy szkoleń i warsztatów:

Jak podejmować decyzje w Waszej organizacji? W działalności stowarzyszeń, lokalnych grup aktywistów czy kołach gospodyń wiejskich ważne jest, by sposób podejmowania decyzji i rozstrzygania konfliktów zachęcał wszystkich członków i sympatyków do zaangażowania i najlepiej realizował społeczne potrzeby. Dlaczego warto robić to w sposób demokratyczny? Jak wykorzystać do tego nowoczesne technologie? To temat pierwszego z naszych spotkań.

Jak zdobyć środki na Wasze działania? Finansowanie organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw to nie tylko wsparcie państwowe i samorządowe, ale również pozyskiwanie drobnych wpłat od mieszkańców. Jak zorganizować zrzutkę w internecie, zbiórkę publiczną lub loterię? W jakich miejscach szukać informacji na temat dofinansowań dostępnych dla organizacji takich jak Wasza? Dlaczego warto stawiać na najbardziej demokratyczne, a więc zróżnicowane źródła finansowania? Tym zajmiemy się na drugim z warsztatów.

Jak przeprowadzić konkretną zmianę w Waszym samorządzie? Jako aktywni obywatele macie możliwość skutecznie wpływać na decyzje wójta, burmistrza, rady gminy lub powiatu. W wielu przypadkach do załatwienia sprawy wystarczy zebranie choćby 100 podpisów! W jakich sprawach możecie skutecznie wpływać na lokalne władze? Czym jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców? To temat trzeciego ze szkoleń.

Czego oczekujemy od współorganizatora?
– zapewnienia frekwencji minimum 30 osób na wszystkich trzech szkoleniach
– zorganizowania sali na minimum 50 osób z zapleczem multimedialnym (rzutnik, nagłośnienie) oraz, w miarę możliwości, co najmniej trzech laptopów
– podpisania trzech umów oraz wystawienia faktur lub rachunków za współorganizację dnia szkoleniowego w postaci trzech warsztatów (jeden dzień szkoleniowy w oparciu o trzy umowy na kwotę 1500 zł każda)
– współpracy w zakresie promocji wydarzenia w lokalnej społeczności
– organizacji przerwy kawowej, posiłku lub poczęstunku – wedle własnego uznania.

Co oferujemy?
– przyjazd do Waszej miejscowości
– przeprowadzenie za darmo trzech szkoleń w formie warsztatowej, w ramach której nasi szkoleniowcy przekażą Wam przydatne w codziennym funkcjonowaniu organizacji informacje i kompetencje
– wynagrodzenie dla współorganizatora dnia szkoleniowego w wysokości 4500 zł brutto (3 umowy na 3 szkolenia po 1500 zł każda)

Do kogo skierowane będą szkolenia?
Zarówno dla członków i sympatyków organizacji-współgospodarza, jak i przedstawicieli innych organizacji z Waszego województwa oraz wszystkich osób zainteresowanych aktywnością obywatelską i demokratycznymi procesami podejmowania decyzji w organizacjach i lokalnych wspólnotach.

O Instytucie Demokracji Bezpośredniej

Instytut Demokracji Bezpośredniej to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Potrafisz Polsko! dofinansowane z budżetu państwa ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji zadania publicznego. Wartość dofinansowania 4284900 zł, co stanowi 100,00% wartości zadania publicznego. Działamy na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji RP. Chcemy wzmocnić zwierzchnią władzę Narodu i popularyzować bezpośrednie formy jej sprawowania. Promujemy referenda i istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli. Propagujemy jawność i rozliczalność władzy na każdym szczeblu. Więcej informacji na temat naszych działań znajdziesz na stronie www.lubbezposrednio.pl

Kontakt
W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z Magdaleną Woźniak, organizatorem wydarzeń: 793 440 610.

Zobacz dokumenty:
Regulamin Rekrutacji
Załącznik do regulaminu: wzór umowy
Polityka prywatności

Wypełnij formularz i zgłoś swoją organizację do współpracy!

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z działalnością Instytutu Demokracji Bezpośredniej? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.