W Piotrkowie Trybunalskim wygrała demokracja! Referendum się odbędzie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił postanowienie komisarza wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum odwoławczego wobec prezydenta miasta przed upływem kadencji.

Wniosek mieszkańców został odrzucony ze względu na niedostateczną ilość podpisów mieszkańców. Jak opisywaliśmy na portalu, pomimo zebrania 7640 podpisów na 5474 wymaganych wniosek został odrzucony, ponieważ komisarz wyborczy zakwestionował, aż 2212 podpisów.

Podpisy zakwestionowano ze względu na wady w postaci:
– brak podpisu – 37
– brak, niepełne imię lub nazwisko, lub nieczytelne – 283
– brak adresu zamieszkania, niepełny adres, użycie skrótu nazwy miasta innego niż powszechnie używana) – 438
– adres zamieszkania niezgodny z rejestrem wyborczym – 416
– błędnie podany numer PESEL – 285
– brak daty poparcia lub niedopuszczalna data – 64
– podpisy osób nieposiadających prawa głosowania w Piotrkowie Trybunalskim – 490
– ponowny podpis uwzględnionej już osoby – 199

W uzasadnieniu ustnym WSA wskazał, że prawo do decydowania o sprawach lokalnych w tym o odwoływaniu urzędów pochodzących z wyborów bezpośrednich, w drodze referendum gwarantuje art. 170 Konstytucji.

W ocenie sądu wymóg określony w art. 14 ustawy o referendum lokalnym podania nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL i daty udzielenia poparcia potwierdzonych własnym podpisem powyższe wymagania nie mają na celu „utrudnienia życia obywatelowi” tylko możliwość sprawdzenia, czy zostały spełnione wymogi ustawy. Mają one na celu jedynie ustalić w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to właściwa osoba i ta osoba zgłosiła to poparcie.

W sytuacji, gdy organ sprawdzający nie miał wątpliwości co do wiarygodności osób, które się podpisały na liście pomimo podania niepełnego adresu, oraz sytuacjach, gdy adres podano np. w formie skrótu miasta, nawet użycie skrótu „PT”, podpisy powinny uznać za ważne. Nieuznanie podpisów ze względu na użycie skrótu w nazwie miasta albo podanie adresu zamieszkania bez numeru mieszkania, gdy organ sprawdzający nie miał wątpliwości, co do osoby udzielającej poparcia, jest nieprawidłowe i nadmiernie rygorystyczne.

Ponieważ liczba podważonych podpisów w ten sposób jest większa niż liczba brakujących podpisów do uznania wniosku jest to wystarczająca do podważenia decyzji o odrzuceniu wniosku

Sąd wskazał, że nie ma narzędzi sprawdzenia ocen zastosowanych przez komisarza wyborczego i zakłada, że błędy w postaci braku podpisu wyborczy czy błędy w zakresie podania numeru PESEL, zostały zweryfikowane prawidłowo.

Wyrok sądu jest nieprawomocny. Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji komisarz wyborczy na podstawie wyroku podejmuje postanowienie o przeprowadzeniu referendum.

Opracował: Tomasz Synowiec

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.