Ustawa o dostępie do informacji publicznej — przewodnik

Przewodnik po ustawie o dostępie do informacji publicznej w Polsce z 2001 r., objaśniający procedury i prawa do informacji o działaniach władz.

  • Co to jest informacja publiczna — definicja — podstawowe założenia

Informacja publiczna zgodnie z ustawą to każda informacja dotycząca spraw publicznych, a więc każda informacja wytworzona przez organy państwa, a także podmioty prywatne jeśli wykonują działania publiczne lub gospodarują własnością publiczną.

  • Jak prawidłowo złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej

Wniosek o informację publiczną musi zawierać dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, oznaczenie organu, do którego zwracamy się o informację, wskazanie, jaką informację chcemy uzyskać, wskazanie, w jakiej formie chcemy uzyskać informację oraz podpis osoby wnioskującej o informację.

  • Kto ma dostęp do informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu

FAQ

  • Jakie prawo reguluje dostęp do informacji publicznej w Polsce?

Prawo dostępu do informacji publicznej w Polsce reguluje Konstytucja oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej.

  • O czym mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej?

Ustawa reguluje zasady, na jakich organy mają informować o swoich działaniach oraz zasady, na jakich można zwracać się do nich w sprawie ich działania.

  • Co podlega dostępowi do informacji publicznej?

Każda informacja dotycząca działalności publicznej

  • Co nie jest informacją publiczną?

Informacją publiczną nie są np. informacje o życiu prywatnym i aktywnościach podejmowanych poza pracą przez urzędników państwowych.

  • Jakie są ograniczenia dostępu do informacji publicznej?

Dostęp do informacji publicznej może być ograniczony w przypadku informacji niejawnych, informacji objętych tajemnicą ustawową, prywatnością osoby prywatnej lub tajemnicą przedsiębiorstwa.

  • Ile jest czasu na udzielenie informacji publicznej?

Informacji należy udzielić bezzwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni. W przypadku braku możliwości podania informacji w ciągu 14 dni urząd posiada obowiązek poinformowania o przyczynach zwłoki.

  • Czy wniosek o dostęp do informacji publicznej musi być podpisany?

Tak

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z działalnością Instytutu Demokracji Bezpośredniej? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.