Podsumowanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej w 2023 roku. Sprawozdanie w 10 punktach

Prezentujemy podsumowanie działań w ramach zadania Instytut Demokracji Bezpośredniej i sprawozdanie z realizacji projektu.

30 stycznia Fundacja „Potrafisz Polsko!” złożyła sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Instytut Demokracji Bezpośredniej” w 2023 roku. Przedstawiamy najważniejsze fakty i zachęcamy do lektury sprawozdania!

1. Napisaliśmy i wydaliśmy książkę o demokracji bezpośredniej i broszurę edukacyjną rekomendowaną do zajęć w szkołach ponadpodstawowych jako materiał dodatkowy. Wysłaliśmy ją do blisko 9000 bibliotek publicznych i szkół ponadpodstawowych. Na procesie tworzenia, druku i wysyłki publikacji zaoszczędziliśmy ponad 300 000 złotych względem przyznanego budżetu. Publikacje, listę podmiotów, które otrzymały pakiety i warunki pozyskania dalszych egzemplarzy znajdziecie tutaj.

2. Opublikowaliśmy na YouTube ponad 200 filmów względem przewidzianych we wskaźnikach rezultatów zadani 150 materiałów. Obejrzano je dotąd ok. 3 milionów razy. Stworzyliśmy dodatkowych kilkaset krótkich filmów (fragmentów rozmów) do promocji efektów zadania w przyszłości. Zachęcamy do śledzenia kanału!

3. Naszą stronę odwiedzało średnio 4500 osób miesięcznie. To ponad dwa razy więcej, niż prognozowaliśmy we wniosku o dofinansowanie. Opublikowaliśmy na niej ponad 250 wpisów i artykułów.

4. Na naszych mediach społecznościowych (FB, IG, TikTok, YT, X) wygenerowaliśmy ponad 2000 publikacji, które wyświetlono prawie 12 milionów razy.

5. Materiały partnerskie o samorządowej demokracji bezpośredniej, referendach, inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców, petycjach i dostępie do informacji publicznej opublikowaliśmy w ponad 100 drukowanych numerach niezależnych dwutygodników lokalnych i ponad 100 na niezależnych lokalnych portalach. Łączny nakład papierowych egzemplarzy przekroczył 500 000 egzemplarzy.

6. Zrealizowaliśmy 52 spotkania o demokracji bezpośredniej: warsztaty, debaty i wykłady. Byliśmy we wsiach, średnich miastach i aglomeracjach. Współpracowaliśmy z kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami i ogólnopolskimi fundacjami. Współpracowaliśmy ze środowiskami lewicy, prawicy i centrum. Relacje ze spotkań znajdziesz tutaj.

7. Przeprowadziliśmy cykl badań sondażowych, w ramach których zadaliśmy 48 pytań dot. demokracji bezpośredniej i potencjalnych decyzji w referendach. Od demokracji lokalnej, zmiany ustrojowe (weto ludowe i dzień referendalny) po e-voting i badanie podejścia Polaków do rozstrzygnięcia w referendum obietnic nowego rządu (np. niedziele handlowe, likwidacja zadań domowych). Pełne wyniki badań dostępne są powszechnie.

8. Zbudowaliśmy platformę do e-votingu dla oddolnych organizacji i wspólnot opartą o blockchain. Zewnętrzna firma przeprowadziła jej profesjonalny audyt. Niebawem poddamy ją ocenie użytkowników, przedstawimy możliwości jej rozwoju i zwrócimy się z propozycjami jej dalszego, darmowego wykorzystania do instytucji państwowych.

9. Wielokrotnie przekroczyliśmy wskaźniki odbiorców projektów zadeklarowane przy wniosku o dofinansowanie. Dotarliśmy do co najmniej 2 milionów odbiorców bezpośrednich względem deklarowanych kilkunastu tysięcy i co najmniej 5-6 milionów odbiorców pośrednich względem deklarowanych kilkuset tysięcy!

10. Na realizację zadania wydaliśmy 69% przyznanego budżetu. Z przyznanych blisko 4,3 miliona złotych dotacji wydaliśmy mniej niż 3 miliony. Ponad 1,3 miliona wróciło w styczniu do budżetu państwa!

Zachęcamy do korzystania z efektów zadania, lektury sprawozdania i zapoznania się z rejestrem umów!

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.