Książka „Demokracja bezpośrednia. Wizja – postulaty – doświadczenia – badania” do pobrania za darmo!

Już jest dostępna książka podsumowująca działania Instytutu Demokracji Bezpośredniej w 2023 roku! Pobierz ją za darmo!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z książką „Demokracja bezpośrednia. Wizja – postulaty – doświadczenia – badania”. Jej autorami są: prof. Mirosław Matyja, Piotr Trudnowski, Tomasz Synowiec i Roch Zygmunt. Książkę pobrać można tutaj.

[POBIERZ KSIĄŻKĘ]

To nasza propozycja, jak uczynić naszą Rzeczpospolitą bardziej demokratyczną, obywatelską i… odporną na negatywne trendy, które na całym świecie erodują fundamenty liberalnej demokracji. Książka dostępna jest za darmo. W najbliższych dniach trafi do blisko 9000 bibliotek i szkół, a także osób, które w ostatnim czasie zapisały się na jej wysyłkę. Lista bibliotek i szkół, do których została skierowana również dostępna będzie on-line dla wszystkich zainteresowanych.

CO W KSIĄŻCE?

W części I prof. Mirosław Matyja prezentuje kompleksową wizję wprowadzenia w Polsce mechanizmów demokracji bezpośredniej na wzór szwajcarski. To propozycja całościowa i konsekwentna, obejmująca fundamentalną korektę polskiego ustroju konstytucyjnego. Jednocześnie w sposób przekonujący wyjaśniająca, jak te zmiany odpowiedzą na deficyty dzisiejszego życia politycznego diagnozowane i sygnalizowane nie tylko w dyskursie eksperckim, ale również na problemy znane doskonale z „rozmów przy polskim stole”.

W części II Piotr Trudnowski proponuje szereg konkretnych postulatów zmian prawa, które mogłyby uczynić istniejące w Polsce narzędzia demokracji bezpośredniej bardziej użytecznymi, a sam proces decydowania znacznie bardziej drożnym. Specyfiką tego rozdziału, w przeciwieństwie do kompleksowej wizji i propozycji prof. Matyi, jest jego charakter pozwalający zrealizować każdy z 14 postulatów osobno, bez konieczności kompleksowej zmiany ustrojowej i każdorazowego budowania mało realnej z dzisiejszej perspektywy politycznej większości konstytucyjnej w polskim parlamencie. Istotnym punktem odniesienia do formułowanych w nim postulatów są także doświadczenia referendum z 15 października 2023 r.

W części III Tomasz Synowiec ukazuje szeroką panoramę doświadczeń z referendami na całym świecie. Rozdział ten zadaje kłam popularnej opinii, że „demokracja bezpośrednia jest stosowana tylko w Szwajcarii”. Autor przedstawia informacje o setkach referendów zrealizowanych w najrozmaitszych prężnych i demokratycznych państwach. Część ta może być inspiracją dla tych, którzy szukają argumentów na rzecz rozstrzygania palących sporów właśnie drogą demokracji bezpośredniej.

W części IV Roch Zygmunt omawia wyniki badań opinii publicznej zrealizowanych przez Instytut Demokracji Bezpośredniej. Można dowiedzieć się z nich, na podstawie reprezentatywnych i profesjonalnych sondaży, co Polacy sądzą na temat referendów lokalnych, cyfryzacji procesów demokratycznych czy rozstrzygania palących kwestii polskiej debaty publicznej drogą ogólnopolskich głosowań.

Niniejsza książka jest też swoistym podsumowaniem realizacji zadania Instytut Demokracji Bezpośredniej w 2023 r. Zadanie to, dofinansowane dotąd ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i realizowane przez Fundację „Potrafisz Polsko!”, mamy nadzieję kontynuować w przyszłości. Liczymy, że dla wszelkich prac eksperckich i naukowych, jak również dla rozmaitych przedsięwzięć obywatelskich, edukacyjnych i popularyzatorskich realizowanych z oddolnej inicjatywy obywateli niniejsza książka będzie wartościowym wsparciem.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.