Kodeks wyborczy — rola i znaczenie

Zrozumienie Kodeksu wyborczego: jego kluczowe aspekty, rola w systemie prawnym i wpływ na proces wyborczy.

  • Prawo wyborcze.

Prawo wyborcze to ogół norm regulujących zasady wyborów oraz sposób ich przeprowadzenia.

  • Kodeks wyborczy — definicja.

Kodeks wyborczy to ustawa regulująca najważniejsze kwestie dla polskiego prawa wyborczego.

  • Kodeks wyborczy ostatnie zmiany i nowelizacje.

Ostatnia zmiana Kodeksu Wyborczego miała miejsce w marcu 2023. Najważniejszą zmianą była możliwość dodatkowych komisji wyborczych.

  • Kodeks wyborczy 2023.

Aktualną wersję kodeksu wyborczego znajdziesz tutaj jako tekst ujednolicony. W razie zmiany prawa tekst zostanie zaktualizowany.

FAQ

  • O czym mówi kodeks wyborczy?

Kodeks Wyborczy reguluje najważniejsze zasady wyborów w Polsce/

  • Jakie są zasady prawa wyborczego?

Zgodnie z konstytucją wybory do Sejmu są powszechne (każdy kto ukończył 18 lat może głosować) , równe (każdemu przysługuje 1 głos o takim samym znaczeniu) , bezpośrednie (każdy oddaje głos bezpośrednio bez pośredników na kandydata), tajne (nikogo nie można zmusić do ujawnienia, jak zagłosował) i proporcjonalne (podział miejsc w Sejmie ma odzwierciedlać poparcie wyrażone w wyborach) . Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i tajne. Wybory prezydenckie są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

  • Jakie są progi wyborcze?

W wyborach do Sejmu partie polityczne i komitety wyborcze obowiązuje 5% próg wyborczy. Koalicyjne komitety wyborcze obowiązuje 8% próg wyborczy, z progu wyborczego zwolnione są komitety mniejszości narodowych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wszystkie komitety wyborcze obowiązuje 5% próg wyborczy.

  • Ile jest komitetów wyborczych w Polsce?

Liczba komitetów wyborczych nie jest stała. Zależy to od tego ile partii, koalicji i komitetów obywatelskich zarejestruje chęć startu. W 2023 zarejestrowano 94 komitety wyborcze. Kandydatów do w wyborach do Sejmu wystawiło 13 komitetów wyborczych, a w wyborach do Senatu 49 komitetów wyborczych

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.