Jemielno: odwołali już wójta, w niedzielę zagłosują ws. rady gminy. Referendum z biznesem śmieciowym w tle.

Referendum odbędzie się w niedzielę 18 czerwca. Temat doczekał się nawet opracowania naukowego oraz znacznego zainteresowania medialnego.

18 czerwca w Jemielnie w województwie dolnośląskim odbędzie się referendum w sprawie odwołania Rady Gminy. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. Zgodnie z prawem, aby referendum w sprawie odwołania organu było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej ⅗ głosujących w wyborze odwoływanego organu, co w tym wypadku oznacza minimum 681 wyborców.

Mieszkańcy gminy odpowiedzą na pytanie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Jemielno przed upływem kadencji? W przypadku odwołania organu ze względu na bliskość wyborów samorządowych wojewoda w miejsce odwołanej rady powoła zarząd komisaryczny.

Nie będzie to pierwsze referendum odwoławcze z inicjatywy obywateli w Gminie Jemielno. 12 września 2022 roku odbyło się bowiem referendum odwoławcze wójt Anity Sierpowskiej. W referendum wzięło udział 855 osób, co oznaczało frekwencję na poziomie 36,7%. Za odwołaniem zagłosowało 785 osób, przeciwko głosowały 63 osoby. Referendum było ważne, ponieważ próg referendalny w tym wypadku wynosił 760 osób.

Tak duża różnica w progu ważności referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy jest następstwem faktu, iż ze względu na zgłoszenie się tylko jednego kandydata w 2 z 15 okręgów wyborczych nie przeprowadzono głosowania.

Powodem niezadowolenia mieszkańców, które doprowadziło do odwołania wójt, był fakt zapowiedzi budowy na terenie gminy w miejscowości Cieszyny zakładu odzysku surowców z paneli oraz innych urządzeń i ich elementów składowych oraz, zdaniem mieszkańców protestujących przeciwko jego powstaniu, braku poparcia ze strony wójt dla tego sprzeciwu.

Wcześniej na tym terenie odkryto nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów, które mogą przeniknąć do wód gruntowych. Zdaniem mieszkańców budowa zakładu recyklingu również może zamienić się w składowisko, ponieważ tych odpadów będzie za dużo.

Mieszkańcy nie dają wiary zapewnieniom inwestora ze względu na niewielki kapitał początkowy oraz jej krótką historię, a także fakt, że tereny pod inwestycje kupił prezes giganta śmieciowego na Dolnym Śląsku. W znajdującym się w sąsiedniej gminie Wąsocz, składowisku śmieci odkryto liczne nieprawidłowości. Mieszkańcy sami zrzucili się na ekspertyzy, które wskazują na zagrożenie zanieczyszczenia wód przez inwestycję.

W grudniu 2022 roku w związku z odwołaniem wójt odbyły się przedterminowe wybory na urząd wójta, w których wystartowali Ryszard Czerw i Anna Hrebenyk, którzy wsparli sprzeciw mieszkańców przeciwko inwestycji. W wyborach wystartowała również odwołana wójt Anita Sierpowska, jednak zajęła w nich 3 miejsce. W drugiej turze zwycięstwo uzyskała Anna Hrebenyk.

Temat reakcji mieszkańców doczekał się nawet opracowania naukowego, oraz zainteresowania medialnego m.in Uwaga TVN oraz Dzień Dobry TVN. Temat problemu zwożenia śmieci na Dolny Śląsk, który dotknął mieszkańców regionu stał się również przedmiotem reportażu Superwizjera oraz materiałów prasowych np. na portalu Onet.

Opracował: Tomasz Synowiec

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.