Dobry ruch. Powstała nowa partia za demokracją bezpośrednią i sędziami pokoju.

Nowa partia o nazwie Dobry Ruch popiera ważne dla nas postulaty! Będziemy przekonywać formację także do poparcia prostszych referendów lokalnych.

„Chcemy zmniejszenia kontroli władzy nad ludźmi i zwiększenia kontroli nad władzą. Proponujemy wzmocnienie bezpośredniego udziału obywateli w życiu publicznym poprzez wzrost roli referendów i konsultacji społecznych” – deklaruje Dobry Ruch.

„Chcemy również odbudowy zaufania do władzy sądowniczej. W tym celu należy, między innymi, zwiększyć transparentność sądów, a dodatkowo pozwolić na wybór przedstawicieli władzy sądowniczej w wyborach oraz promować instytucję ławnika czy sędziego pokoju” – czytamy w deklaracji ideowej nowej formacji politycznej, która powstała w kwietniu.

„Państwo powinno być przyjazne, a procedury i przepisy uproszczone i zrozumiałe dla każdego. Każdy powinien mieć prawo do odszkodowania za podjęte wobec niego bezprawne działania organów państwowych. Instytucje publiczne, zarówno centralne i lokalne (w tym urzędy), powinny działać sprawnie i jawnie. Do tego potrzebna jest cyfryzacja zarówno usług zewnętrznych jak i systemów wewnętrznych. Dzięki jawności możliwa jest ocena działalności zarówno urzędów, konkretnych osób i stworzenie systemu nagradzania tych najlepszych” – przekonują twórcy nowego ugrupowania.

Koordynatorem krajowym partii Dobry Ruch jest poseł Paweł Szramka, a współtworzą ją osoby działające wcześniej w Partii Libertariańskiej, Partii Możemy! czy Polski Fair Play. Z deklaracją ideową nowej formacji można zapoznać się tutaj.

Po weekendzie majowym Instytut Demokracji Bezpośredniej zwróci się do przedstawicieli wszystkich ugrupowań posiadających reprezentację w parlamencie z apelem o poparcie dla ustawy o referendum lokalnym oraz zaproszeniem do spotkań, na których przedstawimy argumenty na rzecz zmiany prawa i demokracji bezpośredniej. Takie zaproszenie zostanie skierowane również do partii Dobry Ruch.

Opracował: Piotr Trudnowski

NEWSLETTER

Chcesz otrzymać dostęp do platformy do głosowań, której premiera w najbliższych dniach? Zostańmy w kontakcie! Koniecznie zapisz się na newsletter! Śledź nas też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku.